SK Olbramovice - mládežnický fotbal 2017

30.03.2018

V letošním roce byla našemu klubu poskytnuta dotace z fondu MŠMT program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech ve výši 122.000,- Kč čímž byl podpořen náš projekt pod názvem "SK Olbramovice - mládežnický fotbal 2017". Z této dotace bude hrazeno vybavení pro trénink žáků, dále pak pronájem sportovní haly v Bystřici a školní tělocvičny ZŠ Votice na tréninky žáků a přípravky v zimním období. Také bude z této podpory uhrazeno startovné na turnajích starší přípravky a úprava hrací plochy hřiště provzdušněním vertidrein. V neposlední řadě budou z této dotace uhrazeny odměny pro trenéry našich 4 mládežnických družstev (žáci, starší přípravka, mladší přípravka a mini přípravka). Pokud by celkové náklady projektu přesáhly hodnotu dotace, bude rozdíl hrazen z vlastních zdrojů.